DE KOCK Liesbet

Zuidervelodroom 71
2018 Antwerpen
Belgium


0495 42 01 47

LANGUES : NL - E

FORMATION Amsterdam 2008 – 2012 DIRECTEUR PEDAGOGIQUE Lary Goldfarb
PRESENTATION
PCM: oui
IF: oui

WEKELIJKSE GROEPSLESSEN :

Luister naar het fluisteren van je lijf

Lessen in groepsverband_______

ATM = Awareness Through Movement/ Bewust worden door beweging

De groep wordt via eenvoudige bewegings-reeksen verbaal geleid naar het bewust worden van vaste bewegingspatronen en blokkades bij jezelf. Dit gebeurt liggend op de grond om de inspanningen te minimaliseren, zodat je beter kan waarnemen “hoe” je beweegt. Door flexibiliteit en intelligentie van het zenuwstelsel en zijn mogelijkheid om op elke situatie een nieuw en creatief antwoord te geven ontstaan nieuwe mogelijkheden tot bewegen. Ieder op zijn eigen manier met respect voor zijn eigen mogelijkheden

Wil jij je beter in je vel voelen, je lijf, je leven : ONDERNEEM ACTIE !!
 
Data : woensdag : om 19.30u(deuren om 19.20u) - 20.30u (niet tijdens schoolvakanties)

Plaats : Zuidervelodroom 71, 2018 Antwerpen     

Info : maximum 5 deelnemers, persoonlijke begeleiding

Vragen : M  +32 495 42 01 47    E info@motionstosense.com   W www.motionstosense.com  Join us on facebook voor de meest actuele info : https://www.facebook.com/MotionsToSense/?ref=bookmarks

Hoe inschrijven : Per telefoon of per mail

 

KOMENDE WORKSHOPS : 

Zaterdag 22 apr ’17 (13.30-16.30u) VER”LICHT”ING VAN BOVEN NAAR BENEDEN: DE OGEN EN DE VOETEN

Zaterdag 20 mei ’17 (13.30-16.30u) BELEEF EN ERVAAR JE INNERLIJKE KIND

Maandag 29 mei ’17 (10-13u) RUGGESPRAAK

Zaterdag 10 jun ’17 (13.30 -17u) LIEFDEVOL GRENZEN ERVAREN

 

INDIVIDUELE LESSEN

maak best een afspraak : 0495420147

Location