Child’Space

"Child’Space" kan men op twee manieren lezen :

Child’SPACE : Alles wat met de ruimte van het kind te maken heeft.

Child’s PACE : Alles wat met het ritme van het kind te maken heeft.

Child’Space heeft tot doel een ruimte te scheppen waarin het kind zich op zijn eigen ritme kan ontwikkelen in relatie tot hen die het verzorgen.

Elk kind is uniek en draagt de kiem in zich van alle vaardigheden die nodig zijn voor zijn ontwikkeling. Maar de interactie met zijn omgeving is noodzakelijk om de hersenen te voeden en het kind toe te laten zich te ontwikkelen. Het leerproces verloopt niet lineair maar stapsgewijs. Wanneer men deze etappes  leert kennen en begrijpen, kan men zijn kind de grootst mogelijke kansen tot ontwikkeling bieden.

Elk van deze etappes brengt vaardigheden met zich mee, als men één stap overslaat, zullen de daarbij horende vaardigheden moeilijker te verwerven zijn.

Laten we de boreling niet beschouwen als een hulpeloos wezen dat volledig afhankelijk is van anderen. Vanaf zijn geboorte gaat het kind een relatie aan met zijn omgeving en kan het zijn noden zo uitdrukken dat ze bevredigd worden, zelfs al is het in een eerste fase afhankelijk van anderen. Die afhankelijkheid is essentieel voor het vormen van een affectieve band tussen het kind en zijn verzorgers. Ouders die oog hebben voor de noden van het kind scheppen een basis, een ruimte van vertrouwen van waaruit het kind in volledig vertrouwen vertrekt om de wereld te verkennen, telkens een beetje verder…

Doelstellingen:

  • Een observator worden in interactie met het kind.
  • Een veilig kader schappen van waaruit de baby zijn leerproces kan ervaren.                

Middelen:

  • De tastzin
  • Het kijken
  • Liedjes en rijmpjes
  • De beweging

Link naar de Child'Space methode: http://www.chilspacemethod.com

Practitioners van de Child'Space Methode

VAN DER AA Anne

Sporthal Luisbekelaar
2140 BORGERHOUT
0475 28 51 16
Annevdaa [at] hotmail.com
www.atelier-feldenkrais.be